Địa Chỉ Liên Lạc


Hiện tại trang web đang xây dựng, xin lỗi về sự bất tiện này!
Mọi thư từ, tài liệu liên quan Quý vị muốn đóng góp xin gửi về qua địa chỉ sau.
Xin chân thành cảm ơn!

1. Giáo xứ Tân Vĩnh - Giáo hạt Can Lộc - Giáo phận Hà Tĩnh:
☑ Địa chỉ: Khối 10 - Tân Vĩnh - Thị trấn Nghèn - Can Lộc - Hà Tĩnh
☑ Cha quản xứ: GB. Nguyễn Khắc Bá
☑ Điện thoại cha xứ: 0986 236 536
☑ Email liên lạc: khacba@gmail.com
2. Giáo họ Vĩnh Lộc - Giáo xứ Tân Vĩnh:
☑ Địa chỉ: Khối 9 - Tân Vĩnh - Thị trấn Nghèn - Can Lộc - Hà Tĩnh
☑ Cha quản xứ: GB. Nguyễn Khắc Bá
☑ Điện thoại cha xứ: 0986 236 536
☑ Email liên lạc: khacba@gmail.com

3. Truyền thông Giáo xứ:
☑ Địa chỉ: Khối 9 - Tân Vĩnh - Thị trấn Nghèn - Can Lộc - Hà Tĩnh
☑ Điện thoại: 0966 617 269
☑ Email liên lạc: tanvinhgiaoxu@gmail.com
☑ Website: https://www.giaoxutanvinh.info
☑ Facebook: Giáo xứ Tân Vĩnh
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.