Lịch phụng vụ Giáo phận

Tháng 8 – 2020: Ý cầu nguyện chung – Cầu cho giới Hàng hải
“Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người làm việc và sống trên biển, trong đó có Thủy thủ, Ngư dân và gia đình của họ.”
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.