Lịch phụng vụ Giáo phận

Tháng 1 - 2020: Ý cầu nguyện cho việc truyền giáo – Cầu cho việc thúc đẩy hòa bình thế giới
"Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu, các tín đồ của các tôn giáo khác, và tất cả mọi người thiện chí biết thúc đẩy hòa bình và công lý trên thế giới."

THÁNG 1 - 2020
01Tr
Thứ Tư
Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA. Lễ Trọng

Quan Thầy Giáo Phận
Ngày Hòa bình Thế giới. Đấng thường quyền sở tại có thể cho cử hành Thánh lễ cầu cho Hòa bình.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Sen Bàng (2004)
07-12
Kỷ Hợi
02Tr
Thứ Năm tuần II Giáng SinhĐầu Tháng
Lễ nhớ Thánh Cả Basiliô và Grêgôriô Nadien, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
08-12
03Tr
Thứ Sáu tuần II Giáng Sinh. Đầu Tháng
Danh Thánh Chúa Giêsu
09-12
04Tr
Thứ Bảy tuần II Giáng Sinh. Đầu Tháng
Nếu cử hành lễ Hiển Linh vào chiều Thứ Bảy: Lấy bài lễ Vọng. Nếu cử hành vào buổi tối: Lấy bài lễ chính ngày.
10-12
05Tr
Chúa Nhật LỄ HIỂN LINH. Lễ Trọng
(Lễ cho giáo dân)

Thanh Hải chầu lượt
11-12
06Tr
Thứ Hai sau lễ Hiển Linh.
Thánh vịnh Tuần II
12-12
07Tr
Thứ Ba sau lễ Hiển Linh.
Thánh Rây-mun-đô, linh mục
13-12
08Tr
Thứ Tư sau lễ Hiển Linh.
14-12
09Tr
Thứ Năm sau lễ Hiển Linh.
Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Thổ Hoàng (2015)
15-12
10Tr
Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh.
16-12
11Tr
Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh.
17-12
12Tr
Chúa Nhật I Mùa Thường Niên
Lễ kính CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Thọ Vực, Xứ Chày chầu lượt
18-12
13X
Thứ Hai tuần I Mùa Thường Niên
Thánh vịnh Tuần I
Th. Hilariô, Giám mục Ts Hội Thánh

Bài đọc I trong ngày thường niên lấy bài năm chẵn (II). Chúa nhật: Năm A.
19-12
14X
Thứ Ba tuần I Mùa Thường Niên
20-12
15X
Thứ Tư tuần I Mùa Thường Niên
21-12
16X
Thứ Năm tuần I Mùa Thường Niên
22-12
17Tr
Thứ Sáu tuần I Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Antôn, Viện phụ
23-12
18X
Thứ Bảy tuần I Mùa Thường Niên
Khai mạc Tuần 9 ngày cầu nguyện cho Kitô giáo hợp nhất.
(Trong tuần này có thể cử hành Thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất, kể cả trong ngày Chúa nhật)
24-12
19X
Chúa Nhật II Mùa Thường Niên
Thánh vịnh Tuần II
Xuân Hòa chầu lượt
25-12
20X
Thứ Hai tuần II Mùa Thường Niên
Th. Phabianô, giáo hoàng, tử đạo và Th. Sêbastianô, tử đạo
26-12
21Đ
Thứ Ba tuần II Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh A-nê, trinh nữ, tử đạo
27-12
22X
Thứ Tư tuần II Mùa Thường Niên
Th. Vinh sơn, phó tế, tử đạo
28-12
23X
Thứ Năm tuần II Mùa Thường Niên
29-12
24Tr
Thứ Sáu tuần II Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Phanxicô Salê, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày cuối năm Âm lịch, hát Kinh Tạ Ơn trong giờ chầu đền tạ.
Có thể cử hành Lễ Tất Niên (Tr) và Lễ Giao Thừa (Tr)
30-12
25Tr
Thứ Bảy tuần II Mùa Thường Niên
Lễ kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại
Bổn Mạng Đức Cha Phaolô Maria. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài.
Kết thúc tuần 9 ngày cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất.

MỒNG MỘT TẾT CANH TÝ: Lễ cầu bình an cho Năm Mới.
Lần hạt 50.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374)
01-01
Canh Tý
26X
Chúa Nhật III Mùa Thường Niên
Thánh vịnh Tuần III

MỒNG HAI TẾT: Lễ cầu cho Ông Bà Tổ Tiên
Lần hạt 50.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374)

Các xứ chầu một giờ
02-01
27X
Thứ Hai tuần III Mùa Thường NiênThánh Angêla Mêrisi, trinh nữ
MỒNG BA TẾT: Lễ cầu xin ơn thánh hóa công việc làm ăn
Lần hạt 50.
Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Mỹ Lộc (2015)
03-01
28Tr
Thứ Ba tuần III Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sỹ Hội Thánh
04-01
29X
Thứ Tư tuần III Mùa Thường Niên
Ngày hành hương Đức Mẹ Núi Đá Bảo Nham
05-01
30Tr
Thứ Năm tuần III Mùa Thường Niên
06-01
31Tr
Thứ Sáu tuần III Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Gioan Bosco, linh mục
07-01
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.