Lịch phụng vụ Giáo phận

Tháng 2 - 2020: Ý cầu nguyện chung – Cầu cho việc lắng nghe tiếng khóc của những người di cư
"Chúng ta cầu nguyện cho tiếng khóc của anh chị em di cư, tiếng khóc của các nạn nhân trong các vụ buôn người, có thể được lắng nghe và xem xét."

THÁNG 2 - 2020
01X
Thứ Bảy tuần III Mùa Thường Niên.
Đầu Tháng
08-01
Canh Tý
02Tr
Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên
Lễ kính Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh
Đông Cường, Tân Mỹ chầu lượt
09-01
03X
Thứ Hai tuần IV Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần IV
Thánh Bơlasiô, giám mục, tử đạo. Thánh Angariô, giám mục.
10-01
04X
Thứ Ba tuần IV Mùa Thường Niên
11-01
05Đ
Thứ Tư tuần IV Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo
12-01
06Đ
Thứ Năm tuần IV Mùa Thường Niên.
Đầu tháng.
Lễ nhớ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
13-01
07X
Thứ Sáu tuần IV Mùa Thường Niên.
Đầu tháng.
Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Nghĩa Yên (2018)
14-01
08X
Thứ Bảy tuần IV Mùa Thường Niên.
Thánh Giêrônimô Elimiani và Thánh Giosêphina Baklita, trinh nữ
15-01
09X
Chúa Nhật V Mùa Thường Niên
Thánh vịnh Tuần I

Tràng Đình, Xuân Tình, Phù Kinh chầu lượt
16-01
10Tr
Thứ Hai tuần V Mùa Thường Niên
Lễ nhớ thánh Scôlastica, trinh nữ
17-01
11X
Thứ Ba tuần V Mùa Thường Niên
Đức Mẹ Lộ Đức (Tr)

Ngày Quốc tế bệnh nhân
Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Thọ Ninh (1997)
18-01
12X
Thứ Tư tuần V Mùa Thường Niên
19-01
13X
Thứ Năm tuần V Mùa Thường Niên
20-01
14Tr
Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Cyrilô, đan sĩ và Mêthôđiô, giám mục
21-01
15X
Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên
22-01
16X
Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên
Thánh vịnh Tuần II
Thiên Lý, Hướng Phương chầu lượt
23-01
17X
Thứ Hai tuần VI Mùa Thường Niên
Bảy thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
24-01
18Đ
Thứ Ba tuần VI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Phêrô Hoàng Khanh, Lm. Tử đạo

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Gia Hưng (2017)
25-01
19X
Thứ Tư tuần VI Mùa Thường Niên
Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Xuân Tình (2005)
26-01
20X
Thứ Năm tuần VI Mùa Thường Niên
Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Cửa Sót (2013)
27-01
21X
Thứ Sáu tuần VI Mùa Thường Niên
Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sỹ Hội Thánh
28-01
22Tr
Thứ Bảy tuần VI Mùa Thường Niên
Lễ kính lập Tông Tòa Thánh Phêrô
29-01
23X
Chúa Nhật VII Mùa Thường Niên
Thánh vịnh Tuần III
Kẻ Vang, Chân Thành chầu lượt
01-02
Canh Tý
24X
Thứ Hai tuần VII Mùa Thường Niên
02-02
25X
Thứ Ba tuần VII Mùa Thường Niên
03-02
26Tm
Thứ Tư LỄ TRO
Thánh Vịnh Tuần IV
Khai mạc Mùa Chay
Giữ chay và kiêng thịt

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Dũ Lộc (2007)
04-02
27Tm
Thứ Năm sau Lễ Tro
05-02
28Tm
Thứ Sáu sau Lễ Tro
06-02
29TmThứ Bảy sau Lễ Tro
Tối khai mạc Tháng Ông Thánh Giuse
07-02
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.