Lịch phụng vụ Giáo phận

Tháng 3 - 2020: Ý cầu nguyện cho việc truyền giáo – Cầu cho các tín hữu Công giáo ở Trung Quốc
Chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc được kiên trì trung thành với Tin Mừng và phát triển trong sự hiệp nhất.

THÁNG 3 - 2020
01Tm
Chúa Nhật I Mùa Chay
Thánh vịnh Tuần I
Các xứ chầu một giờ
08-02
Canh Tý
02Tm
Thứ Hai tuần I Mùa Chay
09-02
03Tr
Thứ Ba tuần I Mùa Chay
10-02
04Tm
Thứ Tư tuần I Mùa Chay
Thánh Caximia
11-02
05Tm
Thứ Năm tuần I Mùa Chay.
Đầu Tháng
12-02
06Tm
Thứ Sáu tuần I Mùa Chay.
Đầu Tháng
13-02
07Tm
Thứ Bảy tuần I Mùa Chay.
Đầu Tháng
Thánh Perpetua và Felicita, tử đạo
14-02
08Tm
Chúa Nhật II Mùa Chay
Thánh vịnh Tuần II

Khe Sắn, Cửa Sót, Thanh Hà chầu lượt
15-02
09Tm
Thứ Hai tuần II Mùa Chay
Thánh Phanxica Rôma, nữ tu
16-02
10Tm
Thứ Ba tuần II Mùa Chay
17-02
11Tm
Thứ Tư tuần II Mùa Chay
18-02
12Tm
Thứ Năm tuần II Mùa Chay
19-02
13Tm
Thứ Sáu tuần II Mùa Chay
Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng (2013)
20-02
14Tm
Thứ Bảy tuần II Mùa Chay 
21-02
15Tm
Chúa Nhật III Mùa Chay
Thánh vịnh Tuần III

Thổ Hoàng, Dũ Lộc chầu lượt 
22-02
16Tm
Thứ Hai tuần III Mùa Chay 
23-02
17Tm
Thứ Ba tuần III Mùa Chay
Thánh Patriciô, giám mục
24-02
18Tm
Thứ Tư tuần III Mùa Chay
Thánh Syrilô, giám mục Giêrusalem, tiến sỹ Hội Thánh
25-02
19Tr
Thứ Năm tuần III Mùa Chay
THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ Trọng
Lễ cho giáo dân
Quan Thầy Hội Dòng Mến Thánh Giá

Kỷ niệm ngày Đăng Quang Đức Giáo Hoàng Phanxicô (2013)
26-02
20Tm
Thứ Sáu tuần III Mùa Chay
27-02
21Tm
Thứ Bảy tuần III Mùa Chay
28-02
22Tm
Chúa Nhật IV Mùa Chay
Thánh vịnh Tuần IV

Hôm nay chủ tế có thể mặc phẩm phục màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác trong phụng vụ.
An Nhiên, Thủy Vực chầu lượt
29-02
23Tm
Thứ Hai tuần IV Mùa Chay
Thánh Turibius đệ Mogrovejo, giám mục
30-02
24Tm
Thứ Ba tuần IV Mùa Chay
01-03
Canh Tý
25Tr
Thứ Tư tuần IV Mùa Chay
LỄ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng
Trong Thánh lễ, khi đọc Kinh Tin Kính, phải bái quỳ khi đọc: "Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần... và đã làm người".
02-03
26Tm
Thứ Năm tuần IV Mùa Chay
03-03
27Tm
Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay.
04-03
28Tm
Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay
Lưu ý: Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ tùy theo quyết định của HĐGM. Các thánh giá thì che cho đến thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa; các ảnh tượng khác thì che cho đến bắt đầu canh thức Vượt Qua.
05-03
29Tm
Chúa Nhật V Mùa Chay
Chúa nhật dọn chịu nạn
Thánh Vịnh Tuần I

Dũ Yên, Bồng Lai chầu lượt 
06-03
30Tm
Thứ Hai tuần V Mùa Chay
07-03
31Tm
Thứ Ba tuần V Mùa Chay
Bế mạc Tháng Ông Thánh Giuse
08-03
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.