Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX) là cơ chế gồm những giáo dân thuộc giáo xứ được mời gọi và tuyển chọn để cộng tác với cha xứ trong việc quản trị giáo xứ; tổ chức và điều hành các sinh hoạt mục vụ; xây đắp tình liên đới và sự hiệp thông, giải quyết những vấn đề; giải toả những bất đồng, nhằm góp phần xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn tư tế phụng thờ Thiên Chúa; sống, làm chứng và loan truyền Tin Mừng, yêu thương và phục vụ cho sự sống và phẩm giá con người trong bối cảnh văn hoá xã hội ngày nay.
HĐMVGX đại diện cho giáo dân trong giáo xứ, có nhiệm vụ liên kết với cha xứ để điều hành các công việc của giáo xứ, được xây dựng trên mô hình của Phúc Âm: Chúa Giêsu (Linh mục) – các Tông đồ (giáo dân thường trực) – Giáo dân (quần chúng).
HĐMVGX được tổ chức theo ba chức năng của người Kitô hữu, họa lại ba chức vụ của Chúa Giêsu Kitô là Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế; được cụ thể hóa thành ba ban: Phụng vụ, Giáo lý và Mục vụ.

Thành phần HĐMV giáo xứ
1. Ban thường vụ
* Chủ tịch;
* Phó chủ tịch nội vụ ;
* Phó chủ tịch ngoại vụ;
* Thư ký;
* Thủ quỹ;
* Chủ tịch HĐMV các giáo họ/giáo xóm/giáo khu.
2. Các ban đặc trách
* Ban phụng vụ: Ca đoàn, thánh nhạc, nghệ thuật thánh.
* Ban giáo lý đức tin: Giáo lý, giáo dục, văn hóa.
* Ban mục vụ gia đình: Hướng dẫn các gia trưởng, hiền mẫu.
* Ban bác ái xã hội: Từ thiện.
* Ban loan báo Tin Mừng: Sống và loan báo Tin Mừng với sự cộng tác của các đoàn thể, các giới và các hội đoàn.
* Ngoài ra, có thể có các ban khác tùy nhu cầu mỗi giáo xứ.
Thành phần HĐMV giáo họ
* Chủ tịch;
* Phó chủ tịch nội vụ;
* Phó chủ tịch ngoại vụ;
* Thư ký;
* Thủ quỹ;
* Các ban đặc trách:
(Tùy theo nhu cầu các giáo họ lớn hay nhỏ, có thể tổ chức phỏng theo mô hình các ban như giáo xứ).
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.