Hiệp hội Giới trẻ Con Đức Mẹ

❀ HIỆP HÔI GIỚI TRẺ CON ĐỨC MẸ VIỆT NAM
I.CĂN TÍNH
1.Giới Trẻ Con Đức Mẹ Việt Nam được phát sinh từ  Giới Trẻ Con Đức Mẹ Vinh Sơn Quốc Tế, bắt nguồn từ các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria với Thánh Catherine Labouré năm 1830, tại nguyện đường của các Nữ Tử Bác Ái số 140 phố Bắc, Paris (140 rue du Bac Paris).

2.Giới Trẻ Con Đức Mẹ Việt Nam liên kết với Giới Trẻ Con Đức Mẹ Vinh Sơn Quốc Tế, Nội Quy này được Cha Robert Paul MALONEY, Tổng Giám Đốc Giới Trẻ Con Đức Mẹ Vinh Sơn Quốc Tế phê chuẩn trong một phúc thư đề ngày 14/04/2000.

3.Chiếu theo sắc dụ của Đức Giáo Hoàng Piô IX ngày 20/07/1847 và ngày 19/07/1850, Cha Bề Trên Tổng Quyền hai Tu Hội Truyền Giáo (Lazariste) và Tu Hội Nữ Tử Bác Ái, cũng là Cha Tổng Giám Đốc Giới Trẻ Con Đức Mẹ Vinh Sơn Quốc Tế. Vì vậy, Giới Trẻ Con Đức Mẹ Việt Nam thuộc quyền tối cao của Cha Tổng Giám Đốc Giới Trẻ Con Đức Mẹ Vinh Sơn Quốc Tế và những người kế vị hợp pháp của Ngài.

II.LINH ĐẠO
5.Giới Trẻ Con Đức Mẹ Việt Nam mang tính GIÁO HỘI, GIÁO DÂN, THÁNH MẪU và VINH SƠN.

5.1.GIÁO HỘI.
Các thành viên của Giới Trẻ Con Đức Mẹ Việt Nam cam kết sống và làm việc cách tích cực và có trách nhiệm. Trong sự hiệp thông với các phần tử trong Giáo hội và các mục tử của họ, trên bình diện toàn cầu, quốc gia và địa phương.

5.2.GIÁO DÂN.
Đây là một nhóm, chủ yếu gồm những người trẻ, trong khuôn khổ của Giáo dân quốc tế (Xem giáo luật số 298 - 329).

5.3.THÁNH MẪU.
Các thành viên Giới Trẻ Con Đức Mẹ cam kết bước theo Chúa Kitô. Họ khám phá ra Đức Maria trong tin mừng, như mẫu mực của mọi kẻ tin, đón nhận trong lòng tin sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, Con của Người, lắng nghe và hòa hợp với Lời Người. Họ cũng tìm thấy nơi Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu-Kitô, nguồn cảm hứng trợ giúp họ đi trọn cuộc hành trình đời mình trong đức tin và đức mến thiết thực, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần làm phát sinh công lý.

5.4.VINH SƠN.
Vì đã được khai sinh trong gia đình Thánh Vinh Sơn Phaolô, Giới Trẻ Con Đức Mẹ cảm hứng từ đặc sủng Vinh Sơn và lấy việc loan báo Tin Mừng cho người nghèo và phục vụ họ, làm một trong những nét đặc trưng cho sự hiện diện của mình trong Giáo Hội. Các thành viên cam kết sống đời tông đồ, để minh chứng tình yêu chúa Kitô bằng lời nói và hành động.

III.THÀNH VIÊN
6.Giới Trẻ Con Đức Mẹ gồm những người trẻ và người trưởng thành, từ 8 tuổi trở lên, với một sự chú tâm đặc biệt đến người trẻ, theo lời yêu cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Các thành viên độc thân hay có gia đình, cam kết sống theo linh đạo Thánh Mẫu riêng của Giới Trẻ Con Đức Mẹ , làm việc tông đồ trong tinh thần Vinh Sơn, phù hợp với các chương trình và dự ân tông đồ của Giới Trẻ Con Đức Mẹ Vinh Sơn Quốc Tế và tuân giữ các Nội Quy riêng.

7.Giới Trẻ Con Đức Mẹ Việt Nam được quy tụ từ các nhóm Con Đức Mẹ miền, địa phận và địa phương.

IV.MỤC ĐÍCH
8.Việc chiêm ngắm Chúa Kitô và cái nhìn chăm chú theo gương Đức Maria, sẽ là nguồn nghị lực và sức mạnh giúp Giới Trẻ Con Đức Mẹ Việt Nam đặt những mực đích sau đây:

8.1.Huấn luyện các thành viên sống với một đức tin vững chắc bước theo Chúa Giêsu-Kitô, Đấng Loan báo Tin Mừng cho người nghèo.

8.2.Sống và cầu nguyện như Đức Maria, trong tinh thần đơn sơ và khiêm nhường, theo linh đạo kinh Magnificat.

8.3.Khơi dậy, linh hoạt và giữ vững tinh thần tông đồ trong Giới Trẻ Con Đức Mẹ đối với người nghèo và người trẻ, nhờ các công tác tông đồ.

8.4.Giáo dục người trẻ về nhân bản và Kitô giáo, để họ có thể trở thành những nhân tố tích cực trong chính môi trường sống và thi hành sứ mạng truyền giáo của họ.

8.5.Chuẩn bị các thành viên các nhân và cộng đồng, cộng tác trong giáo hội và xã hội cùng với những người làm công tác mục vụ khác, bằng cách đi theo phương hướng của Giáo Hội toàn cầu và địa phương.

V.TẬN HIẾN
9.Tận hiến cho Chúa Kitô và Mẹ Maria

9.1.Giới Trẻ Con Đức Mẹ tạo điều kiện cho người trẻ đi tới việc tận hiến cho Chúa Kitô qua Đức Maria, như một cách biểu lộ rõ ràng sự thánh hiến của họ khi chịu phép Rửa Tội và dâng hiến trọn đờ sống của họ cho Chúa Kitô, đi từ việc phục vụ và loan báo Tin Mừng cho người nghèo, bằng cách chọn Đức Maria làm Mẹ và làm mẫu mực.

9.2.Việc Tận Hiến cho Chúa Giêsu qua tay Mẹ Maria sẽ là kế quả của sự hiểu biết sâu sắc về Hiệp Hội, về việc huấn luyện trong đời sống đức tin và một sự biện phân nghiêm túc trong Chúa Thánh Thần.

* Thời gian tập sự: Trung bình 1 năm.
* Tuyên hứa: Dành cho những người trẻ từ 13 tuổi trở lên và đã sinh hoạt tập sự trong nhóm Giới Trẻ Con Đức Mẹ ít nhất là 1 năm.
* Tận hiến: sau khi đã Tuyên Hứa từ hai tới 3 năm và từ 16 tuổi trở lên.

VI.PHƯƠNG THẾ
10.   Để dạt mục tiêu của mình Giới Trẻ Con Đức Mẹ Việt Nam tìm cách:

10.1.Phát triển việc nội tâm hóa cử hành Lời Chúa. Làm nổi bật giá trị của việc cầu nguyện và cử hành Phụng vụ chung.

10.2.Cống hiến một hành trình huấn luyện về giáo lý, giúp trưởng thành trong đời sống đức tin.

10.3.Giúp các thành viên hiểu biết những gì Kinh Thánh và Giáo Hội nói về Đức Trinh Nữ Maria.

10.4.Phát huy hiểu biết về Thánh Vinh Sơn, Thánh Louise de Marillac, Thánh Catherine và các nhân chứng khác của Giáo Hội là những người đã sống Tin Mừng bằng cách hiện thân thực hành đức bác ái.

10.5.Cống hiến cho các thành viên cơ hội để phục vụ người nghèo.

10.6.Cổ vỏ các khóa học hỏi, bồi dưỡng các giáo lý viên. Tổ chức những cuộc giao lưu miền, quốc gia. Cung cấp bài vở nhằm phát huy nhân cách nâng cao kiến thức và khả năng phục vụ người nghèo.


❀ GIỚI TRẺ CON ĐỨC MẸ GIÁO XỨ TÂN VĨNH
Hiệp hội Con Đức Mẹ giáo xứ Tân Vĩnh được chính thức thành lập vào ngày 20/7/2008, bởi Cha linh hướng Louis Nguyễn Văn Nga và cha Phêrô Nguyễn Đoài. Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển dưới sự dìu dắt chở che của Mẹ, hiện nay giới trẻ Con Đức Mẹ Tân Vĩnh đã có gần 100 thành viên.

Là một tổ chức mang tầm vóc quốc tế được chính Đức Mẹ uỷ thác thành lập, với cơ cấu tổ chức, hoạt động chặt chẽ trong linh đạo Magnificate, dựa vào những phương thế thực tế dễ áp dụng, các bạn trẻ thật sự được lớn lên và ngày càng khôn ngoan trong sự che chở của Mẹ. Từ tổ ấm này, nhiều bạn trẻ đã trở thành những người có ích cho Xã hội và Giáo hội trong học tập và trong công việc với ơn gọi riêng của mình.

Kể từ khi thánh nữ Catarina nhận sứ điệp thành lập hội con Đức Mẹ, 18/07/1830 đến nay, Hiệp hội con Đức Mẹ thực sự đã mang tầm vóc Quốc tế khi đã hiện diện ở trên 70 quốc gia, gồm hơn 115.000 thành viên đã tuyên hứa. Riêng ở Việt Nam hiệp hội con Đức Mẹ được thành lập ngày 07/09/1932. Sau gần một thế kỷ hiện diện với những thăng trầm của lịch sử, hiện nay hiệp hội đã có mặt trên cả ba miền Bắc Trung Nam với hơn 10.000 thành viên, chia thành 112 nhóm.

Nhờ ơn Chúa, qua sự chở che và hướng dẫn của Mẹ Maria, các Bạn Trẻ con Đức Mẹ thực sự là những chứng nhân trung thành của niềm tin. Bằng đời sống gương mẫu của mình, các thành viên con Đức Mẹ thực sự là men, muối, ánh sáng cho đời.

Với ước mong các em sẽ là những nhân chứng đắc lực cho niềm tin vào Đức Kitô, tình yêu của Đức Kitô và niềm hy vọng nơi Đức Kitô giữa một đất nước còn đói khát niềm tin, vắng bóng tình yêu và đói khát niềm hy vọng. Ước mong này được phát xuất từ mục đích linh đạo giới trẻ con Đức Mẹ là chứng tá niềm tin thông qua học hỏi Lời Chúa và đời sống cầu nguyện, tinh thần tông đồ phục vụ người nghèo cả vật chất lẫn tinh thần, đời sống nhân bản Kitô giáo và tình liên đới với mọi người.

Giới trẻ Con Đức Mẹ
Giới trẻ Con Đức Mẹ
Giới trẻ Con Đức Mẹ

Truyền thông giáo xứ Tân Vĩnh
(Tân Vĩnh ngày 15-8-2019)
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.