Tri ân các Bậc Tiền Nhân

Giáo xứ, giáo họ chúng ta có được như ngày hôm nay đó là nhờ Hồng ân vô bờ bến của Thiên Chúa, qua sự quan phòng của Thánh bổn mạng, các Bậc Cha Ông ngày xưa đến lập nghiệp, các vị Tiền Nhân, các Cha Tiền nhiệm coi sóc Giáo xứ, các Cha Quê hương và các vị Ân nhân cùng bà con Giáo dân. Hạt giống đức Tin ngày nào mà các Bậc Tiền Nhân gieo xuống, nay đã và đang chờ con cái cháu chắt vun trồng để ngày càng phát triển...

Tri ân các Đức Cha:
1. Đức Cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp
2. Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên
3. Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Tri ân các cha quản xứ Kim Lâm:
1. Cha Phêrô Nguyễn Hiên: Từ tháng 2-1927 đến tháng 4-1931.
2. Cha Phêrô Nguyễn Hữu Đoan: Từ tháng 4-1931 đến tháng 2-1938.
3. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Phụng: Từ tháng 2-1938 đến tháng 1-1942.
4.Cha Phêrô Trần Văn Ngôn: Từ tháng 1 -1942 đến tháng 1-1958.
5.Cha Gioan Baotixita Phạm Đình Diện : Từ tháng 1-1958 đến tháng 4-1962.
6. Cha Phêrô Hoàng Bảo: Từ tháng 4-1962 đến tháng 9-1990.
7. Cha Phaolô Nguyễn Ngọc Thạch: Từ tháng 10-1990 đến tháng 12-1993.
8. Cha Phêrô Đinh Văn Thư: Từ tháng 12-1993 đến thán 8-1994.
9. Cha Phêrô Nguyễn Thái Từ: Từ tháng 8-1994 đến tháng 10-2004.
10. Cha Luy Nguyễn Văn Nga: Từ tháng 11-2004 đến tháng 3-2013.
11. Cha Gioan Nguyễn Văn Hoan: Từ tháng 3-2013 đến tháng 12-2014.
12. Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Tiến Dũng: Từ tháng 12-2014 đến tháng 2-2017.

Tri ân cha quản xứ tiên khởi Giuse Phạm Đình Trị:
Các cha quê hương:


1. Cha Phêrô Trần Tùng, thụ phong linh mục năm 1994.
2. Cha Phêrô Trần Phúc Chính, thụ phong linh mục năm 1994.
3. Cha Gioan Baotixita Trần Huy Hoàng, thụ phong linh mục năm 2004.
4. Cha Cyrilô Trần Đức Hồng, thụ phong linh mục năm 2007.
5. Cha Micae Trần Phúc Ca, thụ phong linh mục năm 2010.
6. Cha Phêrô Trần Phúc Cai, thụ phong linh mục năm 2010.
7. Cha Phêrô Nguyễn Đoài, thụ phong linh mục năm 2013.
8. Cha Micae Trần Phúc Bách, thụ phong linh mục năm 2013.
9. Cha Micae Trần Niên, thụ phong linh mục năm 2013.
10. Cha Giuse Hoàng Đại Tĩnh, thụ phong linh mục năm 2014.
11. Cha Giuse Trần Thuật, thụ phong linh mục năm 2014.
12. Cha Phêrô Trần Phúc Trì, thụ phong linh mục năm 2016.
Truyền thông Giáo xứ Tân Vĩnh
(Tân Vĩnh ngày 15/08/2019)
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.