Các hình ảnh Sinh hoạt của Giáo xứ

1. Thánh lễ Đón nhận Quyết định thành lập và đón Tân linh mục quản nhiệm tiên khởi
Thánh lễ Chuẩn giáo xứ
2. Giáo họ Vĩnh Lộc
Giáo họ Vĩnh Lộc
2. Giáo họ Tân Lập
Giáo họ Tân Lập
4. Xây dựng Nhà xứ
Xây dựng Nhà xứ
5. Thánh lễ vọng mừng kính Thánh Giuse và làm phép chuông tại Giáo họ Vĩnh Lộc
Thánh lễ Làm phép Chuông - Giáo họ Vĩnh Lộc
6. Xây dựng trường Giáo lý
Xây dựng trường Giáo lý
7. Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức 2017
Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức 2017
8. Thánh lễ Khánh thành Nhà xứ
Thánh lễ Khánh thành nhà xứ
9. Thánh lễ phát phần thưởng học Giáo lý và học Văn hóa niên học 2018-2019
Thánh lễ phát phần thưởng học Giáo lý và học Văn hóa niên học 2018-2019
10. Thánh lễ Giao thừa 2019
Thánh lễ Giao thừa 2019
11. Hội Thiếu nhi Thánh Thể
Hội Thiếu nhi Thánh Thể
12. Giới trẻ Con Đức Mẹ
Giới trẻ Con Đức Mẹ
13. Giáng sinh 2017&2018
Giáng sinh 2017&2018
14. Giải bóng đá Giáo xứ
Các Giải bóng đá nam của Giáo xứ
15. Thánh lễ Khai mạc Tuần Chầu lượt 2019
Khai mạc tuần chầu lượt Giáo xứ Tân Vĩnh 2019
16. Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức 2019
Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức trong tuần Chầu lượt 2019
17. Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu lượt 2019
Cao điểm Tuần chầu đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể 2019
18. Giáng Sinh 2019: Các công trình Hang đá
Giáng Sinh 2019: Các công trình Hang đá
19. Giáng Sinh 2019: Đêm Canh thức HOAN CA GIÁNG SINH
Giáng Sinh 2019: Đêm Canh thức HOAN CA GIÁNG SINH
20. Giáng Sinh 2019: Thánh lễ Vọng mừng Chúa Giáng Sinh
Giáng Sinh 2019: Thánh lễ Vọng mừng Chúa Giáng Sinh
21. Giáng Sinh 2019: Thánh lễ Trọng thể Mừng Sinh Nhật Chúa Giêsu
Giáng Sinh 2019: Thánh lễ Trọng thể Mừng Sinh Nhật Chúa Giêsu
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.