Các Cha quản Xứ

       

Cha: Giuse Phạm Đình Trị
Sinh ngày 2/8/1977 tại Giáo xứ Bột Đà,
hạt Bột Đà, Giáo phận Vinh
(xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).
Thụ phong Linh mục ngày 14/11/2016.
Ngày 4/2/2017, cha được bề trên 
giáo phận Vinh thuyên chuyển đến giáo xứ Tân Vĩnh.
Ngày 7/8/2019, bề trên giáo phận
Hà Tĩnh thuyên chuyển cha về giáo phận Vinh.
Thời gian cha ở giáo xứ chưa dài,
nhưng nhờ sự hướng dẫn, bảo ban,
giáo xứ sớm đi vào nề nếp trong đời sống Đạo,
cũng như các hoạt động khác.
Giáo xứ Tân Vĩnh tri ân cha!

Cha: Gioan Baotixita Nguyễn Khắc Bá
Sinh năm 1964 tại Giáo xứ Hướng Phương,
hạt Hướng Phương, Giáo phận Hà Tĩnh
(xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Nguyên Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê.
Ngày 7 tháng 8 năm 2019, cha được bề trên
giáo phận thuyên chuyển về quản xứ Tân Vĩnh,
kiêm quản hạt Can Lộc và làm Tổng Đại diện Giáo phận Hà Tĩnh.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài,
để ngài chèo lái con thuyền giáo xứ như lòng mong ước!
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.