Hân hoan chúc mừng Ngọc khánh Linh mục Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên

GIÁO PHẬN VINH
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
Xã Đoài – Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An
Tel: 0365 415 615 | 0948 051 966
Email: vptgmvinh@gmail.com
__________________________________
Số 1221/TB-TGM
                                                                                            Xã Đoài, ngày 12 tháng 5 năm 2020
                                                                THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và anh chị em giáo dân trong Giáo phận Vinh.

Ngày 14 tháng 5 này là kỷ niệm NGỌC KHÁNH LINH MỤC của Đức Cha Già Phaolô Maria Cao Đình Thuyên rất đáng kính của chúng ta.

Đời người vắn vỏi! Được làm người 60 năm đã là điều khó, không phải ai cũng được. Huống gì Đức Cha Già lại được Chúa ban cho 60 năm làm Linh mục. Thật là một Hồng ân quý hiếm vô cùng.

Trước đây, do tình hình dịch Covid-19 chưa ổn định, chúng tôi đã quyết định dời Ngày mừng Kỷ niệm này vào một thời điểm thích hợp, để con cái toàn Giáo phận có thể đến Chúc mừng và hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn với ngài.

Với Thông báo này, Tòa Giám mục xin quý Cha, quý Dòng tu và các Cộng đoàn Giáo xứ tỏ lòng biết ơn và quý mến Đức Cha Già, qua việc đồng lòng kết bó hoa thiêng liêng, gồm dâng lễ, rước lễ, lần hạt, hy sinh, và việc lành trong ngày 14 tháng 5 năm 2020. Để tạ ơn Chúa với Đức Cha Già, và cầu nguyện cho ngài được hồn an xác mạnh, sống lâu thêm với đoàn con cái Giáo phận.

Xin chân thành cảm ơn!
                                                                                                         Văn phòng Tòa Giám mục
__________________________________
                                                                    TIỂU SỬ
                                ĐỨC GIÁM MỤC PHAOLÔ MARIA CAO ĐÌNH THUYÊN

Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên sinh ngày 07/01/1927 (năm nay 93 tuổi) tại Giáo họ Tràng Lưu, Giáo xứ Tràng Lưu, hạt Ngàn Sâu (xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Thân sinh ngài là cụ GB. Cao Ðình Tùng (mất 1967) và bà cụ Anna Nguyễn Thị Ðích (mất 1968). Gia đình gồm có 5 con trai, 2 con gái mà ngài là con đầu lòng.

– Ngày 13.08.1938 (11 tuổi): nhập Trường Tập Xuân Phong, được cha Phaolô Kim, quản xứ Thượng Nậm, nhận đỡ đầu.

– Ngày 13.08.1942: nhập Tiểu chủng viện Xã Đoài.

– Năm 1950: mãn trường, thầy Phaolô được cử về Sở Quản lý Nhà Chung Xã Đoài, giúp cha Phêrô Cát, Quản lý.

– Đầu năm 1955: nhập Đại chủng viện Xã Đoài.

– Ngày 14.05.1960: chịu chức linh mục do Đức cha GB. Trần Hữu Đức.

Từ đây, trên bước đường tông đồ, cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên hoạt động hết mình, không quản mệt nhọc gian lao.

– Ngày 12.07.1960: quản xứ Quy Hậu, phục vụ giáo xứ miền núi suốt 11 năm.

– Ngày 13.08.1971: đảm nhiệm chức vụ Quản lý Tòa Giám mục.

– Năm 1977: Khởi công xây dựng lại Nhà thờ Chính Tòa.

– Năm 1980: được chọn làm Tổng Đại diện, kiêm Quản hạt Nhân Hòa và Xã Đoài.

– Ngày 01.11.1992: Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Phó giáo phận Vinh.

– Ngày 19.11.1992: lễ tấn phong Giám mục tại Xã Đoài do Đức Giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp.

Khẩu hiệu Giám mục: “CÙNG CHỊU ÐÓNG ÐINH VÀO THẬP GIÁ VỚI CHÚA KITÔ”.

– Ngày 11.12.2000: Giám mục Chính tòa thay thế Đức cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp, 81 tuổi, nghỉ hưu.

– Ngày 13.05.2010: sau 10 năm làm chủ chăn coi sóc giáo phận, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm của ngài.
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.