ĐHY Tagle được nâng lên đẳng Hồng Y Giám mục


Hôm 01/05, thông cáo Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã thăng Đức Hồng y Luis Tagle, Tổng trưởng Bộ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, và Đức Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, lên đẳng Hồng Y Giám mục.

‒ Đức Hồng Y Luis Antonio Gokim Tagle, sinh ngày 21/06/1957, tại Manila - Philippines, trong một gia đình Công giáo, cha thuộc dân tộc Tagalog và mẹ là người gốc Hoa.

‒ Ngài được phong chức linh mục năm 1982; được tấn phong Giám mục năm 2001; và được thăng Hồng Y năm 2012.

‒ Ngài học tại Đại học Công giáo Mỹ “The Catholic University of America” ở Washington và lấy bằng tiến sĩ thần học với luận án về sự phát triển của khái niệm Giám mục Đoàn kể từ Công đồng Vatican II.

‒ Ngày 15 tháng 5 năm 2015, ĐHY Tagle được chọn làm Chủ tịch Caritas Quốc tế trực thuộc Tòa Thánh, một tổ chức bao gồm 165 cơ quan phát triển và cứu trợ Công giáo quốc gia.

‒  ĐHY Tagle hiện là Tổng Giám mục Giáo phận Manila - Philippines từ năm 2011-2020. Ngài là một nhân vật nổi bật trong Thượng Hội đồng Giám mục về Giới Trẻ năm 2018.

‒ Một năm sau, ngày 08/12/2019, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, thay thế Đức Hồng y Fernando Filoni.
Đức Hồng y Antonio Tagle yết kiến ĐTC Phanxicô
Hồng Y Giám mục
Các thành viên Hồng y đoàn được phân thành 3 cấp bậc: Hồng y Phó tế, Hồng y Linh mục và Hồng y Giám mục. Các Hồng y Giám mục là cấp cao nhất. Theo truyền thống, 6 Hồng y thuộc Công giáo Latinh được bổ nhiệm làm Giám mục hiệu tòa của các nhà thờ cổ ở vùng phụ cận Roma. Các Thượng phụ Công giáo Đông phương cũng là các Hồng y Giám mục.

Đức Thánh Cha chỉ định Đức Hồng y Stella làm Hồng y Giám mục nhà thờ hiệu tòa Porto-Santa Rufina, trước đó là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng y Roger Etchegaray, đã qua đời ngày 04/09/2019. Đức Thánh Cha không chỉ định một nhà thờ hiệu tòa cho Đức Hồng Y Tagle, thay vào đó, ngài ra một phúc chiếu ban cho Đức Hồng y Tagle có tư cách hoàn toàn như các Hồng y Giám mục khác.

14 Hồng Y Giám mục
Tháng 06/2018, Đức Thánh Cha đã mở rộng số các Hồng y số Hồng y Giám mục nhiều hơn 6 vị theo truyền thống và đã bổ nhiệm một số Hồng y Giám mục mà không chỉ định các nhà thờ hiệu tòa cho các ngài. Đó là Đức Hồng y Pietro Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh; Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương; Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục; và Đức Hồng y Filoni, nguyên Tổng trưởng Bộ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc. Với việc thăng hai Đức Hồng Y Tagle và Stella, số Hồng y giám mục hiện nay là 14 vị.

Phụ tá Camerlengo: Đức tổng Giám mục Ilson de Jesus Montanari
Hôm 01/05 Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức tổng Giám mục Ilson de Jesus Montanari, Tổng Thư ký Bộ Giám mục làm phụ tá Camerlengo, trợ giúp vị chánh Camerlengo là Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ giáo dân, gia đình và sự sống. Camerlengo có nhiệm vụ xác nhận sự qua đời của vị Giáo hoàng đương nhiệm và quản lý tài sản tạm thời của Tòa Thánh trước khi bầu Giáo hoàng mới. (ACI 01/05/2020)
Hồng Thủy - Vatican News
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.