Main Slider

6/recent-posts/slider-tag

Chúa Nhật II Mùa Vọng năm A

8.12.19

Bài đọc I: 11,1-10 Chúa xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng. Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. Ngày ấy, từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ...

Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.